BẢNG GIÁ SỈ ĐƯỢC TÍNH THEO CÔNG THỨC 

  • Giá sỉ cấp I: (Từ 20 đôi trở lên/ mỗi lần lấy)

GIÁ GIAO = GIÁ VỐN + 20.000 VNĐ

(Sản phẩm bán ra < 500.000 VNĐ)

GIÁ GIAO = GIÁ VỐN + 30.000 VNĐ

(Sản phẩm bán ra >= 500.000 VNĐ)

  • Giá sỉ cấp II: (Dưới 20 đôi/ mỗi lần lấy)

GIÁ GIAO = GIÁ VỐN + 1/2 LÃI TRÊN GIÁ BÁN LẺ 

Các mặt hàng 1 đôi lẻ sẽ có giá niêm yết riêng trong bảng giá .

Lưu ý: Khách hàng lấy sỉ chỉ được đổi giày không lỗi trong vòng 7 ngày (Giày lỗi được đổi trong 30 ngày) và không được trả hàng 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: