Calvin Klein Kaufman Tumbled

Hãng: Đang cập nhật
𝐂𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧 𝐊𝐥𝐞𝐢𝐧 𝐊𝐚𝐮𝐟𝐦𝐚𝐧 𝐓𝐮𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 Có các size 𝟒𝟑 - 𝟒𝟒 - 𝟒𝟓 - 𝟒𝟔 - 𝟒𝟕 Eu. Giày xuất dư, full Box - NEW  Là giày lười cao cấp với bộ đế sắc nét, da mềm & cấu trúc chụp...
1.000.000₫ 1.000.000₫
Kích thước:

𝐂𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧 𝐊𝐥𝐞𝐢𝐧 𝐊𝐚𝐮𝐟𝐦𝐚𝐧 𝐓𝐮𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤

👉🏼 Có các size 𝟒𝟑 - 𝟒𝟒 - 𝟒𝟓 - 𝟒𝟔 - 𝟒𝟕 Eu.

👉🏼Giày xuất dư, full Box - NEW 

👉🏼Là giày lười cao cấp với bộ đế sắc nét, da mềm & cấu trúc chụp đế kiểu lộn ngược rất chi tiết.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: