Nike Air Max 720 Slip OBJ

Hãng: Đang cập nhật
𝐎𝐝𝐞𝐥𝐥 𝐁𝐞𝐜𝐤𝐡𝐚𝐦 𝐉𝐫 𝐱 𝐀𝐢𝐫 𝐌𝐚𝐱 𝟕𝟐𝟎 𝐒𝐥𝐢𝐩 '𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤' 𝐃𝐀𝟒𝟏𝟓𝟓-𝟎𝟎𝟏 Duy nhất size 𝟒𝟐.𝟓 Eu (chân 42 êm luôn). Giày chính hãng Ship US - Full Box Kiểu dáng cực ngầu, chắc chắn, cá tính mạnh.
2.200.000₫ 4.500.000₫

𝐎𝐝𝐞𝐥𝐥 𝐁𝐞𝐜𝐤𝐡𝐚𝐦 𝐉𝐫 𝐱 𝐀𝐢𝐫 𝐌𝐚𝐱 𝟕𝟐𝟎 𝐒𝐥𝐢𝐩 '𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤' 𝐃𝐀𝟒𝟏𝟓𝟓-𝟎𝟎𝟏

👉🏼Duy nhất size 𝟒𝟐.𝟓 Eu (chân 42 êm luôn).

👉🏼Giày chính hãng Ship US - Full Box

👉🏼Kiểu dáng cực ngầu, chắc chắn, cá tính mạnh.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: