slogan
 

CÁC BẠN THANH TOÁN QUA CÁC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG SAU 

Vietcombank
Chi nhánh Kỳ Đồng - Quận 3
Số tài : 0721 000 558 186
Tên tài khản: Trần Công Đại Phát


Agribank 
Chi nhánh 3
Số tài khoản: 1602 205 206 990
Tên tài khoản: Trần Công Đại Phát


Techcombank 
Chi nhánh Kỳ Đồng - Quận 3 
Số tài khoản: 1902849 8909 021
Tên tài khoản: Trần Công Đại Phát